free site creation software

IQAROS AGRO

Bezdrátové senzory teploty s nerezovou tyčí (1,5 m) jsou připraveny z výroby. Jsou vhodné pro měření teploty v senu, slámě či obilí

IQAROS Agro

V případě překročení teplotního limitu dostáváte okamžitě upozornění. Předejděte zkažení surovin či dokonce požárům!


Stav produktu:
Produkt je ve ve fázi zohlednění praktických vstupů ze strany zemědělců.
Předpokládaný termín dostupnosti: říjen 2021.

POUŽITÍ - V MÍSTECH S PŘIPOJENÍ A BEZ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Statek s připojením na internet

Scénář 1:
Statek s připojením k internetu

Máte vlastní připojení k internetu a jste schopni si do své lokální počítačové sítě připojit dodanou IoT bránu pomocí ethernetového kabelu.
Repeatery, které si dočasně ukládají měřené hodnoty ze senzorů, zapojíte do elektřiny.
Bateriové senzory umístíte do dosahu repeaterů či IoT brány.

Senzory pro měření teploty zapíchnete do sledovaných objektů (seno, sláma, obilí), umístíte je ve svých užitkových budovách do bezdrátového dosahu IoT brány či další dodané bezdrátové infrastruktury tvořené repeatery.

Repeatery zapojíte do elektrické zásuvky.

IoT bránu si umístíte např. do své kanceláře, zapojíte ji kabelem do ethernetové sítě, například do switche. K bráně můžete přistupovat ze svých počítačů ve stejné síti. 

Po lokální síti si nastavíte sledované limity teploty, e-mail pro zasílání varování v případě jejich překročení apod. Nepotřebujete žádnou další placenou službu, abyste byli e-mailem upozorněni v případě zvyšující se teploty. Budou vám také odesílány pravidelné denní a týdenní reporty o měřených teplotách. 

Budovy bez připojení na internet

Scénář 2:
Budovy bez připojení k internetu

Potřebujete sledovat měření teploty v objektech, které jsou vzdálené a nemají připojení k internetu.

Nabízíme GSM řešení s IoT bránou vybavenou LTE konektivitou. Jen si zvolíte operátora a zakoupíte u něj vybraný tarif. SIM kartu zapojíte do brány.

Stejně jako u scénáře 1, repeatery zapojíte do elektřiny a bateriové senzory umístíte do dosahu repeaterů či IoT brány.

Senzory pro měření teploty zapíchnete do sledovaných objektů, umístíte je ve svých užitkových budovách do bezdrátového dosahu IoT brány či další dodané bezdrátové infrastruktury tvořené repeatery.

Repeatery zapojíte do elektrické zásuvky.

IoT bránu umístíte do bezdrátového dosahu repeaterů či senzorů přímo v objektu, kde sledujete teplotu. Bránu pouze musíte napájet stejně jako repeatery z elektrické sítě.  

Brána je z výroby nastavena tak, aby zasílala měřená data do cloudu. V cloudu si nastavíte sledované limity teploty, e-mail pro zasílání varování v případě jejich překročení apod. Cloudová služba je poskytována formou ročního předplatného.

CENA

Cena závisí na počtu senzorů a repeaterů v sadě. Pro získání nabídky či dalších informací nás prosím kontaktujte

Orientačně uveďme cenu na ukázkovém příkladu:

  • Scénář 1 (s vlastním připojením k internetu): 6 senzorů, 1 repeater, 1 IoT brána (ethernetová). 
    Cena hardwaru: 33 000 Kč (bez DPH), 39 930 Kč (s DPH)
    Úhrada je jednorázová při zakoupení setu. Žádné další poplatky.
  • Scénář 2 (bez vlastního připojení k internetu): 6 senzorů, 1 repeater, 1 IoT brána (s GSM modulem).
    Cena hardwaru: 33 500 Kč (bez DPH), 40 535 Kč (s DPH) 
    Cloud: 600 Kč/měsíc (bez DPH), 726 Kč /měsíc (s DPH)
O společnosti

MICRORISC s.r.o.
Průmyslová 1275
506 01  Jičín

 

Email: iqaros@iqaros.cz   
Phone: +420 493 538 125
GPS: 50.4279447N, 15.3696769E

 

IČO: 25 92 16 81
DIČ: CZ 25 92 16 81
www.microrisc.com