create a web page for free

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1) Na bráně IQUBE nesvítí/nebliká zelená LED.
Je možné, že je vytažený přívod ze zásuvky. Zkontrolujte zapojení napájecí šňůry.

2) Jak mám bezpečně vypnout bránu IQUBE?
Bránu IQUBE nevytahujte ze zásuvky, aniž by byla nejprve vypnuta. Vypnutí provedete tlačítkem na bráně. Tlačítko stiskněte a držte, dokud 2x neblikne červená LED na bráně. Pak počkejte půl minuty, než se dokončí proces vypínání.

3) Po zmáčknutí tlačítka na repeateru se nerozsvítí podsvícení.
Je možné, že repeater není vložen do zásuvky, která je pod proudem. Ověřte, že je repeater vložen řádně do zásuvky a že je zásuvka pod proudem.

4) Senzor nereaguje. Po přiblížení magnetu k vyznačenému místu v levé části senzoru nedojde k žádnému pípnutí.
Je možné, že je vybitá baterie. V případě, že ještě neuplynula doba garance provozu senzoru na baterie a senzor byl používán v souladu s doporučeními pro svůj provoz, kontaktujte prodejce. Baterie bude vyměněna výrobcem. Senzor sami neotvírejte, neporušte pečeť.
Pokud došlo k vybití baterie vlivem nevhodného používání senzoru, neplatí garanční lhůta pro bezplatnou výměnu výrobcem. Proveďte výměnu baterie za funkční sami.

5) Jak zjistím, že je senzor v dosahu komunikační infrastruktury (repeatery, brána IQUBE)?
Dosah senzorů je obecně desítky metrů v budově. Ověření, že je senzor v dosahu komunikační infrastruktury provedete tak, že k levé straně senzoru (tam, kde je umístěna nálepka s číslem senzoru) přiložíte magnet na 1 s. Senzor pípne 1 x, což znamená, že je aktivní. Následně magnet oddálíte, čímž dojde k odeslání ověřovací zprávy. Pokud senzor pípne podruhé, znamená to, že mu některý z prvků komunikační infrastruktury odpověděl a test dosahu je úspěšný.
Pokud senzor podruhé nepípne, je třeba zkontrolovat správnou orientaci senzoru (antény), případně změnit vzájemné rozmístění zařízení.

6) Proč mi senzor ukazuje jinou teplotu, než je v jeho bezprostředním okolí?
Senzor může být umístěn na nevhodném místě. Zkontrolujte, že na senzor nesvítí slunce.

7) Po přemístění senzoru na jiné místo nedostávám správnou hodnotu teploty a vlhkosti.
Počkejte, než se senzor stabilizuje v novém prostředí. Hodnoty by se měly stabilizovat do 1 hodiny.

8) Nefunguje přístup k vizualizaci přes prohlížeč pomocí zástupného jména „iqaros“.
Je možné, že v síti nejsou povolené potřebné síťové protokoly nebo je síť segmentovaná.
Místo zástupného jména „iqaros“ použijte IP adresu, kterou brána IQUBE obdržela od místního DHCP serveru (viz Instalace - Připojení k bráně).
Musíte být ve stejné síti jako brána.

9) Jak zjistím, jakou IP adresu brána IQUBE obdržela?
Na adrese install.iqaros.eu zadejte ID vaší sady (údaj najdete na spodní straně brány IQUBE). Brána musí být v tuto chvíli připojena pomocí ethernetového kabelu do místní sítě a do internetu.
Můžete také požádat správce vaší místní sítě, případně využít další nástroje pro správu sítě (např. FING, IP Scanner apod.).

10) Mohu bráně IQUBE nastavit statickou IP adresu?
Ano, od verze 2 (červen 2022) - viz novinky.

11) Při přístupu k nastavení brány po mně brána žádá přihlašovací údaje.
Zkontrolujte, že máte v prohlížeči zadánu správnou adresu (http://iqaros nebo http://IP_adresa).

12) V systému nejsou vidět všechny repeatery.
Příčinou může být, že některý z repeaterů je mimo dosah bezdrátové komunikační infrastruktury.
Pokud seznam zařízení neobsahuje všechny repeatery, které jsou součástí sady IQAROS, zopakujte detekci zařízení pomocí tlačítka Vyhledat v Průvodci instalací, dokud se všechna zařízení v seznamu neobjeví. Průběžně budete výpisem informováni o tom, kolik repeaterů bylo nalezeno. Pokud by některý repeater nebyl dostupný, je potřeba jej přemístit tak, aby byl v doslechu buď brány nebo některého z dalších repeaterů. 

13) Jak zaktualizuji data získaná ze senzorů a grafy?
Brána IQUBE pravidelně vyčítá data ze sítě svých senzorů. Data se v grafech aktualizují automaticky. Pro výchozí zobrazení grafů klikněte na logo IQAROS.

14) Můžu zobrazit data starší než 24 hodin?
Ano, s využitím cloudových služeb, které poskytují nadstavbové funkce.

15) Lze vizualizovat rozmístění senzorů a určit optimální rozmístění zařízení?
Vhodné rozmístění senzorů je potřeba předem rozmyslet s ohledem na to, jaké prostředí máte a kde potřebujete sledovat teplotu a vlhkost. Lze počítat s dosahem několik desítek metrů uvnitř budov. Ověřit dosah senzorů vůči komunikační infrastruktuře můžete pomocí magnetu - viz otázka č.5.
Vizualizace senzorů v mapovém podkladu je možná s využitím cloudových služeb.

16) Data z některého senzoru nejsou ve vizualizačním panelu dostupná.
Je možné, že je senzor mimo dosah bezdrátové komunikační infrastruktury.
Přemístěte nejbližší repeater blíže k tomuto senzoru. Ověřte, že je senzor v dosahu některého z repeaterů (viz otázka č. 5). Proveďte znovu Optimalizaci sítě v Průvodci instalací, abyste se ujistili, že je celá komunikační infrastruktura funkční. 

17) Je možné dodatečně do sítě přidat repeater?
Ano, je to možné. Viz balíčky služeb, které nabízí výrobce.

18) Je možné zakoupit zvýhodněnou sadu, přidat do ní rovnou více repeaterů a získat ji nakonfigurovanou bez zakoupených dalších služeb?
Ano. Při zakoupení informujte dodavatele, že chcete všechna zařízení nakonfigurovat do stejné sítě a bude to provedeno bezplatně.

19) Nepřichází e-maily s denními zprávami či varováními o překročení nastavených limitů.
Je možné, že je chybně nastavený kontaktní e-mail nebo není brána IQUBE připojena k internetu.
Zkontrolujte nastavení kontaktního e-mailu v Nastavení reportů.
Ověřte, že má brána IQUBE přístup k internetu.

20) Jak často senzory měří?
Senzory odesílají naměřené hodnoty každou minutu. Po odvysílání "usnou", čímž šetří baterii. Bezdrátová infrastruktura tvořená repeatery si hodnoty pamatuje a ve chvíli, kdy brána požádá o zaslání naměřených hodnot, tak data vrátí místo senzorů. Brána v systému IQAROS dotazuje svou síť každé 4 minuty.

21) Jak zresetuji bránu IQUBE do továrního nastavení?
Stiskněte a držte tlačítko na bráně, dokud 3x neblikne červená LED na bráně. Poté počkejte, dokud se neobnoví systém do továrního nastavení.

22) Co mám dělat, pokud zapomenu heslo do hlavního účtu na bráně, pomocí kterého provádím nastavení systému?
Od verze 2 (červen 2022) je nastavení systému dostupné přes hlavní účet, který si vytvoříte při prvním spuštění. Je vázán na určitý e-mail. Projděte procedurou obnovy hesla, které se k danému e-mailu váže. Viz novinky.

Sledujte nás!

O společnosti

MICRORISC s.r.o.
Průmyslová 1275
506 01  Jičín

 

Email: iqaros@iqaros.cz   
Phone: +420 493 538 125
GPS: 50.4279447N, 15.3696769E

 

IČO: 25 92 16 81
DIČ: CZ 25 92 16 81
www.microrisc.com